Graphics
Intel® graphics drivers and software, compatibility, troubleshooting, performance, and optimization
20966 Discussions

i3 12100f arc a750 PUBG drop ve çökmeler

fatih93
Beginner
905 Views

windows 11 home sürümünde i3 12100f  PUBG oyununda  i3 1200f %1 - %10 arası kullanıyor  kalabalık yerlerde drop giriyor ve donuyor  a750 ise %30 - %60 arası kullanıyor  directx 11 de

windows 10  home sürümde i3 12100f PUBG  oyununda %60 - &96  arası kullanıyor  a750 ise %60 - % 80 (ısı ise 80 dereceyi geçiyor) arası kullanıyor oyundan atıyor  directx 12 de 

0 Kudos
1 Reply
Hugo_Intel
Employee
875 Views

Hello fatih93


Lütfen sizi yalnızca İngilizce olarak destekleyebileceğimi unutmayın. Bu yanıtı çevirmek için bir web çeviri aracı kullandım, dolayısıyla bazı yanlış çeviriler olabilir.


We noticed this is a duplicate issue from your other thread with the title A750 PUBG performance problem. Please continue posting on the original thread. In order to prevent duplicate topics this thread will be close.


Best Regards,


Hugo O.

Intel Customer Support Technician.


0 Kudos
Reply