Community
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
bözde
Beginner
912 Views

i7 7700k

i7700k işlemcim var oyunlarda ısısı 80-90 arası değişiyor üstünde ekstra darkfreezer soğutucu var bu sorunu çözmek nasıl normal değerlermidir teşekkürler

0 Kudos
1 Reply
n_scott_pearson
Super User Retired Employee
89 Views

What problem? These are perfectly fine temperatures for a very busy system...

Reply